Støtte til frivilligt / socialt arbejde

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde inden for Senior-, Voksen- og Børn- og Ungeområdet, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens §18.

Frivillige

Søg støtte til frivilligt, socialt arbejde i Vejle Kommune (§ 18-midler) senest 1. november 2016. 

Hent ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet indsendes elektronisk ved at klikke på linket "Hent ansøgningsskema". Når du har gennemgørt proceduren, skal du blotte trykke på "Send", og du får en kvittering på, at Vejle Kommune har modtaget din ansøgning.

Find tildelingskriterier, samarbejdsaftale mv. her på siden.

Vejle Kommune behandler de indkomne §18-ansøgninger ultimo december. Udover tildelingskriterierne tildeler Vejle Kommune også §18-midler på baggrund af en politisk prioritering.

Når ansøgningerne er behandlet, får alle ansøgere skriftlig besked om, hvorvidt kommunen bevilger tilskud eller ej.

Kontaktperson
Birger Kruse
Vejle Kommune, Velfærdsstaben
Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 21 77 18 11
Mail: birkr@vejle.dk 

Denne side er sidst opdateret: 08.09.2016

Samarbejdsaftale